Uchwały, wnioski

 

WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 30.01.2024r.

 

1)budowa chodnika i ścieżki rowerowej na Nowy Cmentarz;

2) bezpłatne  parkingi dla mieszkańców w sezonie letnim;

3) wymiana oświetlenia w mieście;

4)remont miejskich chodników;

5)dodatkowe oświetlenie bramy przejściowej przy ul. Wyspiańskiego.WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 7.06.2023r.

 

1)      Kwestia chodnika na nowy cmentarz- omówienie problemu.

2)      Zagospodarowanie Ronda Pionierów Ziemi Darłowskiej- sprawa jest w realizacji przez Urząd Miejski.

3)      Ceny biletów przewozowych do Darłówka w sezonie letnim 2023- udzielenie informacji przez pracownika Urzędu Miejskiego.

4)      Utrzymanie zieleni w Darłowie - udzielenie informacji przez pracownika Urzędu Miejskiego.

 

 

WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 8.02.2023r. 


1) Wspólne integracyjne spotkanie rad seniorów z Darłowa, Postomina i Sławna w dogodnym terminie i miejscu.

2)    Zakup stojaków na rowery przy siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie ul.1 Maja 3.
WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 6.09.2022r.


1)Wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

2) Bieżąca aktywizacja środowiska senioralnego poprzez spotkania, rozmowy.

3) Zaproszenie na następne posiedzenie przedstawiciela Straży Miejskiej.

 

 


WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 15.03.2022r.

 

1) Bieżąca aktywizacja środowiska senioralnego poprzez spotkania, rozmowy.

2) Zaproszenie na następne posiedzenie pracownika Urzędu Miejskiego ds. zieleni w mieście.
WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 2.06.2021r.


1)Wspólne wystosowanie przez Radę Seniorów w Darłowie pisma do NFZ, w sprawie działalności przychodni  lekarskiej Spółka Dec i Partnerzy, w tym ogólnych trudności w jej funkcjonowaniu oraz zażaleń zgłaszanych przez mieszkańców

2) Wznowienie dyżurów członków Rady Seniorów w każdy czwartek, w siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie.

3) Bieżąca aktywizacja środowiska senioralnego poprzez spotkania, rozmowy.

4)Zapraszanie  na posiedzenia Rady Seniorów przedstawicieli różnych instytucji publicznych m.in. Straż Miejska,  MPGK, przedstawicieli wybranych referatów Urzędu Miejskiego, celem wyjaśniania spraw istotnych z punktu widzenia darłowskich seniorów.WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 8.07.2020r.


1) przeanalizowanie możliwości stworzenia przejścia dla pieszych w miejscu głównego wejścia na Wyspę  Łososiową (ul. M.C. Skłodowskiej) na drugą stronę ulicy, z uwagi na kwestię bezpieczeństwa i wzmożoną częstotliwość uczęszczania przez wskazaną ulicę młodzieży szkolnej oraz dorosłych;

2) zweryfikowanie możliwości przedłużenia głównego deptaku - ul. Powstańców Warszawskich aż do Bramy Wysokiej w Darłowie, celem wstrzymania w tym miejscu ruchu drogowego;

3) rozważenie kwestii unormowania wielkości pomników na cmentarzu komunalnym przy Kościele Św. Gertrudy,  pozwalając na przejście dla odwiedzających cmentarz;

4) aktualne informacje na temat cen biletów za przejazdy do Darłówka i z powrotem.

 

 

WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 20.02.2019


1. Kontynuacja Programu Polityki Zdrowotnej- Rehabilitacja dla seniorów 60+, mieszkańców Miasta Darłowo.

 


WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 3.10.2018

 

1. Propozycja zarezerwowania w budżecie miasta na przyszły rok kwoty na szczepienia przeciwko grypie dla emerytów.

 2. Zwiększenie ilości punktów/partnerów, które będą honorować Darłowską Kartę Seniora.

 

 

WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS III W 2017 ROKU  POSIEDZENIA


  1. Wprowadzenie Darłowskiej Karty Seniora- wystosowanie w tej sprawie  wniosku do Burmistrza Miasta. Darłowska Karta Seniora miałaby na celu wprowadzenie ulg na zakup usług przez darłowskich seniorów m.in. w zakresie: transportu, konsumpcji, kultury, edukacji.
  2. Rozważenie kwestii powołania w mieście Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - wystosowanie w tej sprawie  wniosku do Burmistrza Miasta.
  3. Zabezpieczenie w budżecie miasta  środków finansowych na zabiegi rehabilitacyjne dla seniorów.


WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS V POSIEDZENIA

1. Zmodernizowanie przejścia pod filarami z ul. Powstańców Warszawskich wzdłuż ulicy Podzamcze, z uwagi na kwestię bezpieczeństwa poruszania się po niej w szczególności osób starszych, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
2. Poprawa jakości usług i opieki medycznej w naszym mieście poprzez stworzenie oddziału wewnętrznego, gabinetu rehabilitacji, świadczącego usługi w ramach NFZ oraz zwiększenie liczby lekarzy specjalistów.
3. Ogranicznie liczby elementów stałych takich jak: stoły, krzesła, parasole znajdujących się na ciągach pieszo-jezdnych w Darłówku Wschodnim oraz Zachodnim, które znacznie utudniają  poruszanie się pieszych po chodnikach.WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ SENIORÓW  PODCZAS IV POSIEDZENIA

1.  Zakup kilku ławeczek  do siedzenia z oparciem, które miały by zostać zamontowane w Darłówku Zachodnim przy  ulicy Nadmorskiej.
2. Zwiększenie częstotliwości sprzątania ulicy Parkowej oraz innych bocznych ulic w Darłówku Zachodnim.
3. Stworzenie przejścia dla pieszych w miejscu od wejścia na Wyspę  Łososiową (ul. M.C. Skłodowskiej) na druga stronę ulicy, z uwagi na kwestię bezpieczeństwa i wzmożoną częstotliwość uczęszczania przez wskazaną ulicę młodzieży szkolnej oraz dorosłych.
4.Kwestia budowy kładki na rzece Wieprzy łączącej ul. Lutosławskiego z Wyspą Łososiową -przy ul. Marii Curie Skłodowskiej i Kanałowej.

Członkowie Rady ustalili, iż będą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, celem opiniowania projektów uchwał oraz doradztwa w tym zakresie
 WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ DARŁOWSKICH SENIORÓW PODCZAS OTWARTEGO POSIEDZENIA RADY SENIORÓW


  1. Zamontowanie zabezpieczenia w postaci barierki/drzwiczek  przy bocznym wejściu         na Wyspę Łososiową od strony stacji benzynowej ze względu na kwestie bezpieczeństwa przy wychodzeniu/wyjeżdżaniu z Wysypy Łososiowej.
  2. Zwiększenie  kontroli ze strony służb miejskich wobec właścicieli psów, którzy nie sprzątają zanieczyszczeń, jakie zostawiają ich pupile. Seniorzy jednogłośnie przyznali, iż jest  to znaczący problem na większości darłowskich osiedli.
  3. Zwiększenie kontroli ze strony służb miejskich wobec osób w stanie nietrzeźwym poruszających się po głównym deptaku miasta oraz ulicach sąsiadujących.
  4.  Zwiększenie ilości koszy na śmieci w naszym mieście, bowiem zdaniem seniorów ich ilość jest nadal niewystarczająca.
  5. Wyczyszczenie  ławek, mieszczących się na Placu Piłsudskiego w Darłowie, które zdaniem seniorów mają bardzo nieestetyczny wygląd oraz znajdują się na nich liczne zanieczyszczenia spowodowane przez ptaki, uniemożliwiające korzystanie z ławek.


 

 

   WNIOSKI


    Rada Seniorów w Darłowie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2016 r. zgłosiła do  rozpatrzenia trzy wnioski dotyczące:

1)      wystosowania prośby do Straży Miejskiej, odnośnie zwiększenia kontroli służb na głównej ulicy Miasta tj. Powstańców Warszawskich, szczególnie w zakresie niedozwolonego przejazdu rowerzystów po darłowskim deptaku

2)      zorganizowania kawiarenki obywatelskiej, dotyczącej spraw ważnych dla starszych mieszkańców miasta,  połączonej z otwartym posiedzeniem Rady Seniorów w miesiącu maju.

3)      uroczystego  świętowania  urodzin najstarszych mieszkańców naszego miasta poprzez wręczanie kwiatów oraz składanie życzeń przez władze miejskie w domu jubilata.

       

   WNIOSKI


    Rada Seniorów w Darłowie na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r. zgłosiła trzy wnioski, z prośbą o ich rozpatrzenie. Wnioski dotyczą:

1)      wprowadzenia oznakowania przejazdów dla rowerzystów na ulicy Powstańców Warszawskich.  Brak oznakowania stanowi istotny problem w zakresie bezpieczeństwa osób poruszających się pieszo po darłowskim  chodniku.

2)      poszerzenia chodnika  dla rowerzystów i pieszych na  moście  przy ulicy M.C. Skłodowskiej. Z racji obecnego bardzo wąskiego przejścia dla pieszych i rowerzystów,  zagraża on bezpieczeństwu przechodniów i rowerzystów.

3)      udzielenia informacji na temat konstrukcji nowo budowanej windy  przy Przychodni/Ośrodku Zdrowia w Darłowie oraz przeznaczenia w projekcie budowy swobodnego wejścia do windy  osób  niepełnosprawnych i starszych.

 

Do pobrania:

  1. UCHWAŁA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA RADY SENIORÓW (pdf)

 Organizacje pozarządowe w Darłowie

 

 Budżet obywatelski Miasta Darłowo

 

Darłowska Karta Dużej Rodziny