Kontakt

Rada Seniorów w Darłowie

Przewodnicząca Rady Seniorów - Danuta Puczyńska

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów - Jerzy Surowiec

Obsługa administracyjna: Renata Lepper- Zalewska - Urząd Miejski w Darłowie, pokój nr 8

tel. 94 314 22 23 wew. 230

 Organizacje pozarządowe w Darłowie

 

 Budżet obywatelski Miasta Darłowo

 

Darłowska Karta Dużej Rodziny