Skład Rady

Rada Seniorów w Darłowie

Kadencja 2019-2023

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Danuta Puczyńska

Przewodnicząca

2.

Jerzy Surowiec

Wiceprzewodniczący

3.

Stanisława Grykień

Sekretarz

4.

     Zofia Nowotnik

członek

5.

Krystyna Biela

członek

6.

Krzysztofa Golczewska

członek

7.

Teresa Grywińska- Socha

członek

8.

Zofia Filipek

członek

9.

Grażyna Leśniewska

członek

10.

Jerzy Płatek

członek

11.

Jadwiga Sidoryk

członek

 

 Organizacje pozarządowe w Darłowie

 

 Budżet obywatelski Miasta Darłowo

 

Darłowska Karta Dużej Rodziny