Plan pracy Rady Seniorów


PLAN PRACY DARŁOWSKICH SENIORÓW

 

 

  • Zorientowanie się w potrzebach seniorów-opracowanie diagnozy, przeprowadzenie ankiety wśród darłowskich seniorów odnośnie zgłaszanych przez nich potrzeb oraz problemów
  • Konsultacje w zakresie działalności z innymi podmiotami oraz z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką seniorów
  • Bariery architektoniczne, niedogodności  –poruszanie kwestii bezpieczeństwa osób starszych
  • Profilaktyka i ochrona zdrowia –rozpowszechniane wśród seniorów informacji                 o badaniach profilaktycznych oraz rehabilitacji i usługach opiekuńczych dla seniorów
  • Życie kulturalne seniorów- włączanie starszych mieszkańców miasta w życie społeczne, uczestnictwo w Dniach Seniora, świętach i uroczystościach związanych z działalnością seniorów
  • Aktywizacja edukacyjna i intelektualna osób starszych-projekty edukacyjne dla seniorów np. nauka języka, informatyka
  • Życie społeczne oraz funkcjonowanie osób starszych –opieka, pomoc, wolontariat osób starszych
  • Analiza problemów oraz trudności napotykanych przez starszych mieszkańców miasta zgłaszanych  członkom Rady Seniorów, rozpatrywanie wniosków
  • Budżet obywatelski także dla seniorów-propozycje projektu

 

Plan pracy seniorów będzie zmieniał się w zależności od potrzeb starszych mieszkańców miasta oraz zgłaszanych przez nich wniosków i uwag.

 Organizacje pozarządowe w Darłowie

 

 Budżet obywatelski Miasta Darłowo

 

Darłowska Karta Dużej Rodziny