Działania Miasta na rzecz seniorów

Miasto Darłowo prowadzi współpracę finansową i pozafinansową z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi środowisko darłowskich seniorów. Poniżej kluczowe organizacje, z którymi prowadzimy współpracę:

 

Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej

ul. Plac Kościuszki 7/4

76-150 Darłowo

Kontakt: tel. 94 314 36 29

 

Klub Seniora „Nadzieja Złotego Wieku”

ul. Wieniawskiego 13A

76-150 Darłowo

Kontakt: tel. 94 314 67 61

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy.

ul. Królowej Jadwigi  5c/3

76-150 Darłowo

Kontakt: tel. 781 480 402

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Darłowie.

ul. Wieniawskiego 13A

76-150 Darłowo

Kontakt: tel. 728 120 596

 

Stowarzyszenie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Otwarte Drzwi” w Darłowie

ul.  D. Tynieckiego 20

76-150 Darłowo

Kontakt: tel. 781 480 402

 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ul. Wieniawskiego 13A

76-150 Darłowo

Kontakt: tel. 608 807 278

 

Związek Sybiraków. Koło Terenowe w Darłowie.

ul. H. Sawickiej  1C/8

76-150 Darłowo

Kontakt: tel. 697 697 548

 

 

 Organizacje pozarządowe w Darłowie

 

 Budżet obywatelski Miasta Darłowo

 

Darłowska Karta Dużej Rodziny